Zverejňovač príspevkov

Späť

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2019

27.11.2018
„Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.5/2018“) a v súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji na roky 2015 – 2020 zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2019.“
 

     

Súvisiace dokumenty