Zverejňovač príspevkov

Späť

Talentovky už budúci týždeň

13.02.2019

„Verím, že žiaci základných škôl si majú z čoho vyberať. Župa zriaďuje kvalitné školy a poskytuje študentom kvalitné vzdelanie. Už je len na žiakoch a najmä ich rodičoch, aby študovali to, čo ich baví a na čo majú talent. Dôležitou informáciou je, že zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi alebo riaditeľke základnej školy, ktorú žiak v súčasnosti navštevuje,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Ôsmaci sa môžu hlásiť na bilingválne gymnáziá, už niekoľko rokov funguje bilingválne vzdelávanie anglicko-slovenské na Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava a rusko-slovenské na Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava a na Gymnáziu I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava. Od školského roka 2019/20 ponúka anglicko-slovenské bilingválne štúdium už aj Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok a Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky. Deviataci môžu podať prihlášku nielen na bilingválne gymnáziá, ale aj na všetky ďalšie stredné školy, ktoré vyžadujú talentové skúšky. Šikovných piatakov čakajú na matematickom gymnáziu na Grösslingovej ulici a na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej.

Prehľad termínov talentoviek a jednotlivých odborov na župných školách:
15. 3. 2019
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, STREČNIANSKA 20, Bratislava 
masér        

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA, SKLENÁROVA 7, Bratislava 
animovaná tvorba                                                                                                                                                                                                 
výtvarné spracúvanie kovov  a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo                                                                                                             
scén. výtv.- kostýmová tvorba                                                                                                                                                                           
scén.výtv.- maľba a dekoračná tvorba                                                                                                                                                               
scén.výtv.- maskérska tvorba                                                                                                                                                                        
masmediálna tvorba                                                                                                                                                                                            
obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih                                                                                                                                                        
scén. výtv. - tvorba a konštrukcia scény                                   

od 18. 3. 2019
KONZERVATÓRIUM, TOLSTÉHO 11, Bratislava 
hudobno-dramatické umenie                                                                                                                                                        
spev                                                                                                                                                                                                                   
hudba

SPOJENÁ ŠKOLA, TOKAJÍCKA 24, Bratislava 
reklamná tvorba
dizajn interiéru
odevný dizajn
tvorba nábytku a interiéru                                                                  

19. 3. 2019, náhradný termín: 26. 3. 2019
GYMNÁZIUM, SENECKÁ 2, Pezinok 
gymnázium  - bilingválne štúdium  (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)

21. 3. 2019
GYMNÁZIUM, GRÖSSLINGOVÁ 18, Bratislava 
gymnázium – matematika (štvorročné a osemročné štúdium)

22. 3. 2019
gymnázium  - bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)

21. 3. 2019
GYMNÁZIUM, UL. 1. MÁJA 8, Malacky 
gymnázium  - bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium) 
GYMNÁZIUM, HUBENÉHO 23, Bratislava 
gymnázium  - bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)

25. 3. 2019
ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA J. VYDRU, DÚBRAVSKÁ CESTA 11, Bratislava 
propagačné výtvarníctvo
úžitková fotografia
grafický dizajn
propagačná grafika
konzervát. a reštaurátorstvo - drevorezieb
keramický dizajn
dizajn a tvarovanie dreva
kameňosochárstvo
ručné výtvarné spracúvanie textílií
dizajn - priemyselný dizajn                                                       

26. 3. 2019
SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, LICHNEROVA 71, Senec 
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

27. 3. 2019
SOŠ TECHNICKÁ, VRANOVSKÁ 4, Bratislava 
zlatník a klenotník

1. 4. 2019 
TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, Gorazdova 20, Bratislava 
Tanec                                                                                                                                                                                                                         
tanec – klasický tanec                                                                                                                                                                                                                             
tanec – ľudový tanec                                                                                                                                                                                                
tanec – moderný tanec

2. 4. 2019 
GYMNÁZIUM, PANKÚCHOVA 6, Bratislava 
gymnázium – bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)

8. 4. 2019 
GYMNÁZIUM I. HORVÁTHA, I. HORVÁTHA 14, Bratislava 
gymnázium – bilingválne štúdium (rusko-slovenské, päťročné štúdium)

9. 4. 2019
STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, OSTREDKOVÁ 10, Bratislava 
športové gymnázium (štvorročné štúdium) 
športový manažment (štvorročné štúdium)

GYMNÁZIUM A. EINSTEINA, Einsteinova 35, Bratislava 
gymnázium – bilingválne štúdium (rusko-slovenské, päťročné štúdium)

24. 4. 2019
SOŠ PEDAGOGICKÁ, BULLOVA 2, Bratislava 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

25. 4. 2019
SOŠ PEDAGOGICKÁ, SOKOLSKÁ 6, Modra 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 


Všetky informácie o župných stredných školách nájdete na www.strednapremna.sk