Zverejňovač príspevkov

Späť

Správa o výsledku kontorly vybavovania šťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018

eGovID=VUC_022
externalID=44633c6e-8052-4400-8b91-6967507f1ddd
sessionID=bd2e6146-6d5c-4233-aa23-f6edf8be22f7
sessionItemOrder=10
title_searchable=Správa o výsledku kontorly vybavovania šťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018
uznesenie_number/year=166/2019
uznesenie_guid=d235c9d8-7f3d-4870-9a6b-accae749effe
uznesenie_name=Správa o výsledku kontorly vybavovania šťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018
uznesenie_type=Hlavný kontrolór