Zverejňovač príspevkov

Späť

Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK

eGovID=VUC_022
externalID=798f2194-7da9-4d90-a393-0491c7d964de
sessionID=2a1b3802-39bb-469f-bb4e-02d3c4d84f5b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK
uznesenie_number/year=35/2015
uznesenie_guid=264c1958-ada4-4b5b-84ae-67d3e1ce96a4
uznesenie_name=Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK
uznesenie_type=Sociálne veci