Zverejňovač príspevkov

Späť

Správa o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014

eGovID=VUC_022
externalID=2a9613af-9880-4095-887a-86a7a62df668
sessionID=4d41569c-17fd-4d51-b7bb-abb9fbe16dc3
sessionItemOrder=10
title_searchable=Správa o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014
uznesenie_number/year=86/2014
uznesenie_guid=ec544fa0-0f6c-42f3-8664-cc083ce206c4
uznesenie_name=Správa o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014
uznesenie_type=Financie