Zverejňovač príspevkov

Späť

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014

eGovID=VUC_022
externalID=041c6b5d-9fd3-4393-8a3d-4fdb1ae20a96
sessionID=2a1b3802-39bb-469f-bb4e-02d3c4d84f5b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014
uznesenie_number/year=40/2015
uznesenie_guid=191343b4-2aa2-4d84-996e-4c253ba5b08b
uznesenie_name=Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014
uznesenie_type=Kontrola