Zverejňovač príspevkov

Späť

Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014

eGovID=VUC_022
externalID=d2df2304-3fd8-40d2-93b4-50dfc4b0bd0e
sessionID=2a1b3802-39bb-469f-bb4e-02d3c4d84f5b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014
uznesenie_number/year=39/2015
uznesenie_guid=7b375e5d-53c8-4eab-a3bf-3f929629f6d1
uznesenie_name=Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014
uznesenie_type=Kontrola