Zverejňovač príspevkov

Späť

Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014

eGovID=VUC_022
externalID=35676a96-7923-4211-ad45-f9c19d079c5a
sessionID=2a1b3802-39bb-469f-bb4e-02d3c4d84f5b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014
uznesenie_number/year=36/2015
uznesenie_guid=54cb032f-db54-42e6-b897-5cb0bfc0b917
uznesenie_name=Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014
uznesenie_type=Kultúra a cestovný ruch