Zverejňovač príspevkov

Späť

Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava Region Tourism za rok 2014

eGovID=VUC_022
externalID=93102789-41d2-4290-abef-e8444c0d208c
sessionID=2a1b3802-39bb-469f-bb4e-02d3c4d84f5b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava Region Tourism za rok 2014
uznesenie_number/year=37/2015
uznesenie_guid=f39a80d6-4780-439d-ac0d-994e473f47d6
uznesenie_name=Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava Region Tourism za rok 2014
uznesenie_type=Kultúra a cestovný ruch