Zverejňovač príspevkov

Späť

Región na bruselskom dni otvorených dverí

30.05.2016

Brány európskych inštitúcií boli v sobotu 28. mája 2016 v otvorené širokej verejnosti. Každoročne organizované podujatie EU Open Day už po dvadsiaty štvrtý raz prilákalo množstvo návštevníkov. Tí mali možnosť navštíviť a spoznať priestory Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho výboru regiónov a mnohých ďalších inštitúcií, ktoré zabezpečujú fungovanie Európskej únie. Súčasťou podujatia boli semináre, prednášky a workshopy v jednotlivých inštitúciách.
 
„Bratislavský región je regulárnym členom Európskej únie. Najdôležitejšou prezentáciou nášho kraja však pre nás v tomto roku ostáva organizácia 7. Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý bude začiatkom júla v Bratislave,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Deň otvorených dverí sa už tradične koná pri príležitosti Dňa Európy v mestách kde sídlia európske inštitúcie – v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu ale aj v jednotlivých členských štátoch. Deň Európy má svoju tradíciu od roku 1945, kedy bol 9. máj prvým dňom mieru po ukončení druhej svetovej vojny. O päť rokov neskôr predniesol Robert Schumman, francúzsky minister zahraničných vecí, plán na vytvorenie Spoločenstva pre uhlie a oceľ - predchodcu Európskej únie.
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom prezentovali svoje regióny priamo v budove Európskeho výboru regiónov, kde prebiehal Festival regiónov. Toho sa zúčastnilo dovedna 27 regiónov a miest z celej Európy. Bratislavský kraj na podujatí prezentovala Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Deti, ktoré bratislavský stánok navštívili, mali možnosť poskladať si obrázky s dominantami Bratislavského kraja a dospelí mohli ochutnať tradičné malokarpatské vína.
Rôznorodosť bola hlavnou témou tohtoročného EU Open Day. Zaujímavosťou bola výstava laureátov Sacharovej ceny za slobodu myslenia v Európskom parlamente, prehliadky so sprievodcom v budove Európskej rady a možnosť otestovania vstupného pohovoru v Európskom úrade pre výber pracovníkov.