Zverejňovač príspevkov

Späť

Požadujeme vysvetlenie zákaziek

07.07.2016

Na základe medializovaných informácií predseda Bratislavského samosprávneho kraja včera adresoval list predstaviteľom Dozornej rady RCB, v ktorom žiada preskúmanie všetkých zákaziek týkajúcich sa firmy Profi Betón s. r. o.. Tá vyhrala v roku 2011 zákazky na čistenie ciest II. a III. triedy v regióne. 

„Požiadal som dozornú radu Regionálnych ciest Bratislava o stanovisko k medializovaným informáciám týkajúcich sa  zákazok ktoré vyhrala spoločnosť Profi Betón. Verím, že dozorná rada preskúma tak proces verejného obstarávania, ako aj spôsob nacenenia týchto služieb,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja v utorok 6. júla požiadal dozornú radu akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava o stanovisko k verejnému obstarávaniu a tvorbe cien pri súťažiach na služby súvisiacie s čistením vozovky a na služby súvisiace s čistením vpustí a šácht s odvozom a uložením na skládkach na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja. Dozorná rada Regionálnych ciest Bratislava a. s. by mala zasadať v stredu 13. júla 2016.