Zverejňovač príspevkov

Späť

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

VUC_072

Na tomto mieste môžete nájsť informácie týkajúce sa:

  • podania Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby (podklady na prípravu zmluvy) podľa zákona č. 448/2008 Z.z.,
  • podania Vyúčtovania finančného príspevku poskytnutého podľa zákona č. 448/2008 Z.z.