Zverejňovač príspevkov

Späť

Pavol Frešo rozhodol o pozastavení zmluvy

10.10.2016

Predseda BSK Pavol Frešo dnes s okamžitou platnosťou rozhodol o pozastavení zmluvy so spoločnosťou See&Go. Dôvodom je blog zverejnený poslancom BSK Jánom Karmanom.

Župan Pavol Frešo sa počas rozhovoru s Jánom Karmanom zároveň ospravedlnil, že ho úrad neprizval na finálne prerokovanie jeho pripomienok k zmluve ešte pred jej podpisom. Zároveň poslanca BSK ubezpečil, že až do vysvetlenia a vyriešenia všetkých sporných otázok župa nebude využívať predmet zmluvy a teda nebude platiť ani cent. 
 
Poslanec Ján Karman bude na základe rozhodnutia predsedu BSK prizvaný na rokovania so spoločnosťou, aby boli do zmluvy zapracované všetky jeho pripomienky.