Zverejňovač príspevkov

Späť

Osem župných škôl pozýva na Dni otvorených dverí

11.12.2018

Žiakov, rodičov aj učiteľov pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 11. 12. 2018 v čase od 8:30 do 14:00 hodiny bratislavské Gymnázium na Hubeného 23. Počas dňa nebudú chýbať informácie o škole, histórii, absolventoch, štúdiu, prijímacích pohovoroch, uplatnení sa na vysokých školách ako aj o aktivitách, exkurziách. Prezrieť si bude možné priestory školy, triedy.

11.12.2018 od 10:00 do 16:00 hodiny privíta všetkých záujemcov o štúdium aj Stredná odborná škola beauty služieb na Račianskej 105 v Bratislave, ktorá je aj Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb. Návštevníci sa zoznámia s priestormi školy učebných odboroch kaderník, fotograf, kozmetička a vizážistka a ďalších podrobnostiach, ktoré určite pomôžu pri rozhodovaní budúcich študentov.

Pekár, cukrár, mäsiar, kuchár, čašník, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, to je len malý výber z odborov, o ktorých sa dozviete viac na Dni otvorených dverí na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb, na Farského 9 v Bratislave. Od roku 2013 funguje v škole Centrum odborného vzdelávania, škola je zapojená aj do najvýznamnejšieho švajčiarsko-slovenského projektu k odbornému vzdelávaniu a príprave pre trh práce. Počas utorka 11.12.2018 budú od 8:00 do 13:00 hodiny k dispozícii pedagógovia, žiaci, ktorí radi zodpovedia akékoľvek otázky a pripravené sú aj ochutnávky výrobkov školy ako aj  zaujímavý program a niekoľko prekvapení.

Záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov, verejnosť či zamestnávateľov privíta v utorok 11.12.2018 aj Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej 2 v Bratislave v čase od 8:30 do 12:30 hodiny. Pripravená je prehliadka školy, informácie o projektových aktivitách ako aj ukážky prác žiakov v odbore kaderník-vizážista, kaderník, kozmetik, manikér-pedikér. Na návštevníkov čakajú ukážkové hodiny a chýbať nebudú stanovištia, kde si bude možné vyskúšať napríklad líčenie, nadpájanie vlasov, bodyart-maľovanie na telo, výrobu kozmetiky, či oboznámenie sa so širokou ponukou služieb školy, ktoré ponúka verejnosti za primerané ceny.

Piatou školou, ktorá v utorok 11.12.2018 otvorí svoje brány, je pezinská Stredná odborná škola na Myslenickej 1. Deň otvorených dverí sa uskutoční v budove školského internátu na Komenského ulici č. 29 od 9:00 do 16:00 hodiny. Záujemcovia o štúdium si môžu pozrieť priestory pre praktické vyučovanie a oboznámiť sa s ponukou odborov vzdelávania. 

V stredu 12.12.2018 od 9:00 do 17:00 hodiny organizuje Deň otvorených dverí aj Stredná odborná škola technická na Vranovskej 4 v Bratislave, počas ktorého čaká na návštevníkov prezentácia školy, študijných odborov, konzultácie s výchovným poradcom, majstrami odbornej výchovy, ukážky žiackych prác na obrábacích strojoch, ukážky programovania CNC strojov, ukážky žiackych prác v oblasti zlatníctva.

V stredu 12.12.2018 a vo štvrtok 13.12.2018 od 8:30 do 12:30 hodiny bude vo svojich priestoroch vítať deviatakov základných škôl ako aj návštevníkov Gymnázium A. Bernoláka na Lichnerovej 69 v Senci. Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční 12. 12. 2018 v budove školy o 17:00 hodine v multimediálnej učebni na prízemí.

Poslednou školou, ktorá v tomto roku otvorí svoje brány pre záujemcov o štúdium, bude v pondelok  17.12.2018 Gymnázium na Seneckej 2 v Pezinku a to v čase od 8:00 do 17:00 hodiny. Návštevníci si môžu pozrieť vzorové hodiny v laboratóriách, napr. hodinu chémie, anglického jazyka, počas dňa bude prebiehať  charitatívna zbierka Vianočná kométa, počas ktorej žiaci ponúkajú vlastnoručne napečené koláčiky a výťažok použijú na charitatívne účely. V prípade záujmu je možné absolvovať individuálnu prehliadku školy a vyskúšať si vzorové testy z prijímacích skúšok. Počas celého dňa bude v telocvični prebiehať športový turnaj.