Zverejňovač príspevkov

Späť

Ocenenia BSK rozdané

25.01.2019

„Z 35 nominácií na tieto ceny bolo nakoniec ocenených 16 osobností, ktoré sa svojou činnosťou, odhodlaním, zanietením zapísali do života kraja a o jeho rozvoj, robia mu dobré meno a najmä sú motiváciou pre iných. Preto si zaslúžia, aby bolo o nich počuť,“ vyzdvihol význam podujatia bratislavský župan Juraj Droba. 
Tento rok našli laureáti zastúpenie tak v oblasti umenia, kultúry, histórie, športu, vedy a ďalších oblastiach.
Výročná Cena Samuela Zocha bola udelená 9 nominovaným:
Ing. Ján Čapkovič a Ing. Jozef Čapkovič
PhDr. Pavel Dvořák – IN MEMORIAM
Peter Hochschorner a Pavol Hochschorner
Ing. Ján Longa
Prof. RNDr. Karol Mičieta PhD.
Vladimír Predmerský
Margita Rohlíčková
Marta Sládečková
Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

Laureátmi Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa stali 7 laureáti:
Doc. Ján Blaho
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.      
Marián Minarovič - IN MEMORIAM 
MUDr. Zuzana Nerádová
Peter Oswald
MUDr. Jarmila Ožvaldová
MUDr. Anna Popracová  

Novinkou bol tento rok titul Historická osobnosť regiónu, ktorý bol ako prvému udelený hudobnému skladateľovi, pedagógovi a teoretikovi, ktorý položil základy slovenskej modernej hudby a je aj autorom slovenskej národnej opery - Eugenovi Suchoňovi. Pamätná doska, ktorá sa bude postupne zapĺňať ďalšími významnými menami, je umiestnená vo vestibule Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.