Zverejňovač príspevkov

Späť

Obchvat je pre Bratislavský región a Slovensko nevyhnutnosťou

20.05.2016

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo sa dnes zúčastnil slávnostného podpisu koncesnej zmluvy výstavy diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7. Tie sú pre rozvoj priemyslu, ale aj pre plynulosť dopravy v meste a jeho okolí kľúčové.
 
„Keď sa pozriete spätne do akejkoľvek štúdie, to znamená do územného generelu, či Bratislavy, bratislavskej župy alebo do národných programov nenájdete alternatívu k D4. R7 mala rôzne alternatívy a nakoniec sa rozhodlo pre túto jednu alternatívu, ale D4 nemala absolútne žiadnu alternatívu a nenájdete ani dopravných inžinierov, ktorí by hovorili, že sa dá problematika vyriešiť inak ako týmto obchvatom. A nie že ich nenájdete tento rok alebo minulý rok. Vy ich nenájdete za uplynulých 20 rokov," vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Zmluvu dnes v Šamoríne podpísali Predseda vlády SR Róbert Fico, minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely a zástupcovia konzorcia Mark Dening Bradshaw (Zero Bypass Limited) a Carlos Ugarte Cruz-coke (Cintra Infrastructures). Prítomní boli aj predseda BSK Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal, ako aj starostovia dotknutých obcí.
 
„Obchvat Bratislavy je zakreslený vo všetkých mapách, vo všetkých teóriách ako výrazným spôsobom uľahčiť Bratislave a nielen mestu, ale celej Bratislavskej župe. O tom, že takýto obchvat pomôže doprave v Bratislave, v Bratislavskom kraji nie je žiadna pochybnosť medzi odborníkmi. Treba povedať, že to výrazne pomôže aj exportu Slovenska smerom na západné trhy, lebo drvivá väčšina exportu ide cez Bratislavu samotnú. A z toho dôvodu musím povedať, že naozaj celý projekt bude kompletný, keď sa podarí urobiť aj tunel popod Karpaty, samozrejme napojenie na Volkswagen a potom na Rakúsku S8. To znamená, že sa uzavrie celý okruh,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo. Až potom bude Bratislava podľa jeho slov poriadnym aj exportným miestom a, samozrejme, pomôže to aj doprave v Bratislave samotnej. Ak bude mať napojenie nielen na Maďarsko a Rakúsko spodnou trasou, ale aj cez trasu, ktorá vedie cez Záhorie na Rakúsko.
 
Výstavba úsekov D4 a R7 by mala trvať štyri a pol roka.