Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrhy na udelenie ocenení Samuela Zocha až do 30. septembra

26.08.2016

Termín pre podávanie návrhov na laureátov Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja sa predlžuje. Obyvatelia kraja tak môžu svoje návrhy posielať až do 30. septembra 2016.

„Už sa stalo tradíciou, že župa oceňuje významných a šikovných ľudí. Som presvedčený, že aj ten nadchádzajúci pätnásty ročník bude plný mien ľudí, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj nášho regiónu, zvýšenie kvality života jeho občanov alebo ho úspešne reprezentujú,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia Samuela Zocha, Čestného občianstva a Pamätného listu predsedu BSK. Je to forma akou vyjadruje nielen vďaku, ale najmä úctu voči ľuďom, ktorí pre rozvoj kraja urobili všetko, čo bolo v ich silách.
Návrhy  kandidátov, ktorých prínos pre kraj a pre obyvateľov kraja považujú obyvatelia kraja za mimoriadny, či už v školstve, kultúre, športe, vede  alebo inej oblasti, môžu obyvatelia kraja posielať do 30. septembra. Ocenenia môžu byť udelené jednotlivcom aj organizáciám. Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.
Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia alebo iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji. Súčasťou formulára musí byť aj súhlas nominovaného s nomináciou a jeho stručný životopis.
Návrhy na udelenie ocenení treba písomne posielať do 30. septembra 2016 na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na: nominacie@region-bsk.sk