Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň

eGovID=VUC_022
externalID=ec25d232-b70c-4b41-bb97-5a5c0ae4b240
sessionID=bd2e6146-6d5c-4233-aa23-f6edf8be22f7
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň
uznesenie_number/year=144/2019
uznesenie_guid=86ee41c9-8f68-458a-b2ba-7d147a4e426b
uznesenie_name=Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň
uznesenie_type=VZN