Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

eGovID=VUC_022
externalID=237133e6-929b-4675-b1ae-f17387705ded
sessionID=bd2e6146-6d5c-4233-aa23-f6edf8be22f7
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
uznesenie_number/year=143/2019
uznesenie_guid=fdc0b370-f94c-4eb8-be7f-8f2778aefc02
uznesenie_name=Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
uznesenie_type=VZN