Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh Voľba hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

eGovID=VUC_022
externalID=8d3d2e4c-9a55-4b66-b14b-f643e8a1ed80
sessionID=6256637c-fa7d-4708-9844-035be03f8d62
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh Voľba hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja
uznesenie_number/year=4/2014
uznesenie_guid=981eb750-f7fc-44ae-a298-5cbb332efd04
uznesenie_name=Návrh Voľba hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja
uznesenie_type=Kontrola