Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Národnou diaľničnou spoločno

eGovID=VUC_022
externalID=7a7bda13-70e0-4516-affd-c102dff23b32
sessionID=57501ce3-9ec7-4b97-a261-1db3bc294e4b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Národnou diaľničnou spoločno
uznesenie_number/year=91/2015
uznesenie_guid=2d88a8b1-d624-421b-940e-af7d80441bf1
uznesenie_name=Návrh Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Národnou diaľničnou spoločno
uznesenie_type=Doprava