Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017

eGovID=VUC_022
externalID=ea6c038b-ad4f-4b6c-8bb9-7e9bb6833b88
sessionID=4d41569c-17fd-4d51-b7bb-abb9fbe16dc3
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017
uznesenie_number/year=87/2014
uznesenie_guid=91bc4cee-d891-4fc5-a95f-62dec2819d5e
uznesenie_name=Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017
uznesenie_type=Financie