Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022

eGovID=VUC_022
externalID=a70b573a-ced9-4414-8b4e-a8d99156dd75
sessionID=bd2e6146-6d5c-4233-aa23-f6edf8be22f7
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022
uznesenie_number/year=146/2019
uznesenie_guid=ceb70a0b-78d7-407f-9a04-76c613da44c0
uznesenie_name=Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022
uznesenie_type=Školstvo