Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, vedených na LV č. 4877- vyhodnotenie O

eGovID=VUC_022
externalID=b4be99e8-5940-40ca-afcc-eed0f62b78d6
sessionID=57501ce3-9ec7-4b97-a261-1db3bc294e4b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, vedených na LV č. 4877- vyhodnotenie O
uznesenie_number/year=93/2015
uznesenie_guid=76ad622d-0c99-45ff-96fe-c3ef3619d956
uznesenie_name=Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, vedených na LV č. 4877- vyhodnotenie O
uznesenie_type=Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie