Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, voľba ich predsedov a členov

eGovID=VUC_022
externalID=a6a3e215-5db0-432b-94ef-b2a3b698b294
sessionID=6256637c-fa7d-4708-9844-035be03f8d62
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, voľba ich predsedov a členov
uznesenie_number/year=3/2014
uznesenie_guid=6a4a2cea-1d80-479e-995a-51270c4c3d64
uznesenie_name=Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, voľba ich predsedov a členov
uznesenie_type=Iná