Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – Dielne Stará Ivanská, vedených na LV č. 2863 v k.ú. Trnávka

eGovID=VUC_022
externalID=f0d2e7af-6cd2-45b9-8826-d11546b0724f
sessionID=57501ce3-9ec7-4b97-a261-1db3bc294e4b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – Dielne Stará Ivanská, vedených na LV č. 2863 v k.ú. Trnávka
uznesenie_number/year=94/2015
uznesenie_guid=d4c82c9f-eeb7-4d56-9569-6a7af3f9827d
uznesenie_name=Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – Dielne Stará Ivanská, vedených na LV č. 2863 v k.ú. Trnávka
uznesenie_type=Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie