Zverejňovač príspevkov

Späť

NÁVRH na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

eGovID=VUC_022
externalID=ad9ea1f6-e896-4d8e-8153-c42759b497d0
sessionID=4d41569c-17fd-4d51-b7bb-abb9fbe16dc3
sessionItemOrder=10
title_searchable=NÁVRH na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
uznesenie_number/year=91/2014
uznesenie_guid=fbecfe41-fa53-42ad-bb36-e6e6a50101a0
uznesenie_name=NÁVRH na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
uznesenie_type=Financie