Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

eGovID=VUC_022
externalID=ac3ea15c-41f2-4b4b-bb96-e9f23c640166
sessionID=57501ce3-9ec7-4b97-a261-1db3bc294e4b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
uznesenie_number/year=90/2015
uznesenie_guid=baf95b83-eac2-4fec-937a-e45626ede463
uznesenie_name=Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
uznesenie_type=Financie