Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh na schválenie prenájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneh

eGovID=VUC_022
externalID=79758deb-b45a-4be9-ae66-2c2e4549c22b
sessionID=4d41569c-17fd-4d51-b7bb-abb9fbe16dc3
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh na schválenie prenájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneh
uznesenie_number/year=88/2014
uznesenie_guid=1c4dce1c-650b-42c9-8f59-ba3a233b140f
uznesenie_name=Návrh na schválenie prenájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneh
uznesenie_type=Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie