Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy FM EHP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia NKP

eGovID=VUC_022
externalID=9346a8ba-8a57-4f5b-bc87-9dd23ba6e8c3
sessionID=31d692d8-0084-46bf-8e35-8ca023e2084f
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy FM EHP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia NKP
uznesenie_number/year=22/2014
uznesenie_guid=6158067f-da09-4159-8d21-60493a201fa2
uznesenie_name=Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy FM EHP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia NKP
uznesenie_type=Iná