Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu „TransDanube“ spolufinancovaného z prostriedkov Prog. Juhovýchodná EU

eGovID=VUC_022
externalID=473b3129-6ad7-4ba5-96f7-d03a276fd7db
sessionID=31d692d8-0084-46bf-8e35-8ca023e2084f
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu „TransDanube“ spolufinancovaného z prostriedkov Prog. Juhovýchodná EU
uznesenie_number/year=23/2014
uznesenie_guid=ad45a7dd-ed0f-462c-a4ad-4a88fd5ba48a
uznesenie_name=Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu „TransDanube“ spolufinancovaného z prostriedkov Prog. Juhovýchodná EU
uznesenie_type=TransDanube