Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, spočívajúc

eGovID=VUC_022
externalID=71bb71e5-4d10-4821-8a89-f34dd9a57aab
sessionID=4d41569c-17fd-4d51-b7bb-abb9fbe16dc3
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, spočívajúc
uznesenie_number/year=89/2014
uznesenie_guid=cc56776e-e2cc-4946-8fbf-7169dd965863
uznesenie_name=Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, spočívajúc
uznesenie_type=Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie