Zverejňovač príspevkov

Späť

NÁVRH na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - D

eGovID=VUC_022
externalID=cc3abb9c-fd3f-4023-9ecc-513deaf5b802
sessionID=57501ce3-9ec7-4b97-a261-1db3bc294e4b
sessionItemOrder=10
title_searchable=NÁVRH na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - D
uznesenie_number/year=92/2015
uznesenie_guid=0bdf4bce-10a0-40fb-9318-576c3e746bca
uznesenie_name=NÁVRH na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - D
uznesenie_type=Dotácie