Zverejňovač príspevkov

Späť

Návrh na doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 16/2015 k správe o výsledku kontrolnej činnos

eGovID=VUC_022
externalID=5b7f0f97-eea7-4968-aed7-cd5a9caa9b7f
sessionID=2a1b3802-39bb-469f-bb4e-02d3c4d84f5b
sessionItemOrder=10
title_searchable=Návrh na doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 16/2015 k správe o výsledku kontrolnej činnos
uznesenie_number/year=38/2015
uznesenie_guid=15d8ca3f-0209-4536-94f2-420ae4640dfb
uznesenie_name=Návrh na doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 16/2015 k správe o výsledku kontrolnej činnos
uznesenie_type=Plnenie uznesení