Zverejňovač príspevkov

Späť

Na župných školách odovzdajú viac ako 18 000 vysvedčení

30.06.2016

Školské lavice budú od zajtra zívať prázdnotou, pretože žiakom sa začínajú letné prázdniny. Pred tým ich však čaká oficiálne ukončenia školského roka a odovzdávanie vysvedčení. V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja dostane dnes vysvedčenie viac ako 18 000 žiakov. 

 
“Koncoročné vysvedčenia sú výsledkom práce žiakov, ale i učiteľov a škôl zároveň. V zriaďovateľskej pôsobnosti župy máme kvalitné školy, v rámci ktorých pôsobia aj Centrá odborného vzdelávania a prípravy, ku ktorým sa od septembra pridá aj Duálna akadémia,” povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je v školskom roku 2015/16 celkom 57 škôl, ktoré spolu navštevuje 18 151 žiakov.
Brány škôl opustí viac ako 3500 absolventov a  do prvých ročníkov je zatiaľ zapísaných vyše 3800 budúcich prvákov. 407 uchádzačov zo základných škôl sa prihlásilo na 8-ročné gymnáziá a 3 429  budúcich prvákov sa rozhodlo pre stredné odborné školy, gymnáziá a konzervatóriá. V druhom kole prijímacích skúšok na stredné školy, ktoré sa konalo 21. 6. 2016 bolo prihlásených 72 žiakov, z ktorých sa zapísalo 57 budúcich študentov.
 
V budúcom školskom roku sa k už fungujúcim siedmim Centrám odborného vzdelávania a prípravy pridajú ďalšie dve. Pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených je to COVP na SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici v Bratislave a pre oblasť technickej a aplikovanej chémie na SOŠ chemickej v bratislavskom Vlčom Hrdle. Svoje brány prvákom otvorí už v septembri aj Duálna akadémia na SOŠ automobilovej J. Jonáša v Bratislave.