Zverejňovač príspevkov

Späť

Krajské kolo amatérskej fotografie odhalí najlepšie práce

06.06.2016

V Pezinskom kultúrnom centre sa dnes o 17:00 uskutoční vernisáž výstavy, krajská postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO 2016. Ide o 44. ročník celoslovenskej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
 
“ Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu celoštátnu súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Dá sa povedať, že je to jediná možnosť komplexnej verejnej prezentácie. Založená je na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov, ale aj dospelých fotografov, jednotlivcov a členov fotoklubov. Sme hrdí, že krajské kolo organizuje župné Malokarpatské osvetové stredisko” ozrejmil význam súťaže bratislavský župan Pavol Frešo. 
Krajské podujatie pripravuje a realizuje Malokarpatské osvetové stredisko, ktoré je jediné osvetové zariadenie pôsobí na území Bratislavského samosprávneho kraja.  Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách do 16 rokov, do 21 a nad 21 rokov. Koná sa v troch základných kategóriách a to čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií.
Tento rok sa do krajského kola zapojilo 231 fotografií  od 55 autorov a 3 mediálne prezentácie. 
Odborná porota nominuje najlepšie práce do celoštátneho kola súťaže. Vernisáž fotografií a potom aj samotná výstava sa uskutoční v novembri. Najlepšie ocenené diela budú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP.
Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku. Verejná prezentácia súťažných prác na výstavách motivuje záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.
Výstavu fotografií krajského kola postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016 potrvá od  6. júna do  1. júla 2016 v dome kultúry Pezinok (Pezinské kultúrne centrum).