Zverejňovač príspevkov

Späť

Kraj hostí kontrolórov

22.09.2016

Bratislavský samosprávny kraj je hostiteľom stretnutia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov zo Slovenska a ich kolegov z Rakúska. Svoje skúsenosti si budú vymieňať až do piatku.
 
„Bratislavský samosprávny kraj má dlhoročnú a veľmi úzku spoluprácu s Dolným Rakúskom a s Burgenlandom a rovnako aj so slovenskými kolegami. Kooperácia medzi našimi samosprávnymi krajmi a susednými spolkovými krajinami Rakúska sa premieta aj do spolupráce kontrolných orgánov. Pre ďalší rozvoj vzťahov sú však osobné stretnutia kľúčové,“ vyjadril sa na zahájení pracovného rokovania slovenských a rakúskych kontrolórov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Vo štvrtok 22. septembra sa začalo dvojdňové stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov Slovenskej republiky a predstaviteľov účtovných dvorov spolkových krajín Rakúska, Burgenlandu a Dolného Rakúska a mesta Viedne ako aj predstaviteľov NKÚ a hlavného mesta Bratislavy. Cieľom stretnutia je výmena poznatkov z kontrolnej praxe a porovnanie kontrolného systému v dnešných nezávislých účtovných dvoroch spolkových krajín Rakúska s relatívne mladým kontrolným systémom v samosprávnych krajoch Slovenskej republiky.
„Výsledkom rokovaní má byť nielen porovnanie osobitostí z kontrolnej praxe, ale najmä zbližovanie týchto postupov kontroly v podobných prípadoch. Verím, že toto stretnutie bude prvým zo série pravidelných stretnutí, pretože regionálna kontrola chráni finančné prostriedky samospráv, aby boli v podriadených organizáciách využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne,“ vyjadril sa Hlavný kontrolór BSK Štefan Marušák, ktorý je hostiteľom stretnutia.