Zverejňovač príspevkov

Späť

K siedmim centrám odborného vzdelávania pribudnú ďalšie dve

24.06.2016

Ďalší krok k zvýšeniu kvality župného školstva. Župní poslanci dnes na svojom pracovnom zasadnutí schválili Návrh na zriadenie ďalších dvoch Centier odborného vzdelávania a prípravy. Jedno pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených, druhé pre oblasť technickej a aplikovanej chémie. Obe budú študentom slúžiť už od septembra. 

„Hľadáme si veľkých partnerov alebo viacerých menších, aby sme vyriešili to, že absolvent má mať prácu a to čo stále rezonuje, že stredné školy nepripravujú študentov do praxe. Ak to chcete dosiahnuť, tak musíte mať  takýchto partnerov a základným predpokladom partnerstiev je centrum odborného vzdelávania. Inými slovami môžete tam viacej investovať, výrazne skvalitniť výuku. Je to kontinuálny ťah župy,  ktorý smeruje k tomu, aby odborné vzdelávanie bolo v pluse. Aby tam mali partnerov, ktorých budú v budúcnosti zamestnávať, aby boli pre nich flexibilnejší a lepšie vzdelávali našich študentov, našich žiakov,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Prioritou Bratislavského samosprávneho kraja v rámci školskej infraštruktúry je podpora odborného vzdelávania a prispôsobenie vzdelávacieho systému požiadavkám praxe a trhu práce. Vytvorenie systému centier odborného vzdelávania a prípravy pre kľúčové oblasti podľa potrieb regiónu vychádza z Cieľa III, Priority 1  Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2018 – aktualizácie 2015. Župa si dlhodobo uvedomuje nevyhnutnosť vzájomného prepojenia potrieb trhu práce a vzdelávania s cieľom zlepšiť uplatniteľnosť absolventov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na trhu práce..
 
Ďalšou župnou školou, ktorá môže používať popri svojom  názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy, je Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava. Od 1. septembra 2016 to bude Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených. Centrum odborného vzdelávania a prípravy bude zriadené aj pri SOŠ chemickej na Vlčom hrdle v Bratislave. Toto Centrum odborného vzdelávania a prípravy je zriadené pre oblasť technickej a aplikovanej chémie
 
Cieľom vzniku COVP je pružne reagovať na súčasné potreby trhu práce bratislavského regiónu a vytvoriť funkčnú, efektívnu, hospodárnu a kvalitnú sieť stredných škôl a školských zariadení.
Cieľom je kvalitnejšie a lepšie vybavené školstvo a tým aj kvalitnejší absolventi, ktorí sú pripravení uplatniť sa na trhu práce v oblasti technickej a aplikovanej chémie.
 
V Bratislavskom samosprávnom kraji v súčasnosti pôsobia:
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka      v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012,
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy  pre oblasť elektrotechniky a  informačných technológií v Strednej odbornej škole informačných technológií, Hlinícka 1 v Bratislave od       01. 09. 2012, 
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013,
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, Bratislava od 01. 01. 2015,
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií  v Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015,                                                                          
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu v Strednej  odbornej škole automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava od 01. 12. 2015,
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri Strednej odbornej škole, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016.