Zverejňovač príspevkov

Späť

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

eGovID=VUC_022
externalID=01eed275-296e-4b85-b8f1-d0c97d1f37e3
sessionID=4d41569c-17fd-4d51-b7bb-abb9fbe16dc3
sessionItemOrder=10
title_searchable=Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
uznesenie_number/year=83/2014
uznesenie_guid=362d4e40-fd80-4b23-a85e-4a0761bdf409
uznesenie_name=Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
uznesenie_type=Interpelácie