Zverejňovač príspevkov

Späť

Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. marca 2019

eGovID=VUC_022
externalID=4afd78bb-2f9d-4961-a8e5-a333b8f4a6f6
sessionID=bd2e6146-6d5c-4233-aa23-f6edf8be22f7
sessionItemOrder=10
title_searchable=Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. marca 2019
uznesenie_number/year=142/2019
uznesenie_guid=0e823f1f-102e-400b-8672-35c56b52bd1d
uznesenie_name=Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. marca 2019
uznesenie_type=Interpelácie