Zverejňovač príspevkov

Späť

Informácia o účasti zástupcov BSK na zasadnutiach Rady škôl k 31.10.2014

eGovID=VUC_022
externalID=89555e13-090c-46bd-8c13-a62f206b5e21
sessionID=4d41569c-17fd-4d51-b7bb-abb9fbe16dc3
sessionItemOrder=10
title_searchable=Informácia o účasti zástupcov BSK na zasadnutiach Rady škôl k 31.10.2014
uznesenie_number/year=85/2014
uznesenie_guid=78fb4543-ca10-45e7-945e-49576a3dc415
uznesenie_name=Informácia o účasti zástupcov BSK na zasadnutiach Rady škôl k 31.10.2014
uznesenie_type=Školstvo