Zverejňovač príspevkov

Späť

Informácia o rámcovom pláne zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2015

eGovID=VUC_022
externalID=1d7934fa-5980-43b5-9dab-a91cc79867ca
sessionID=4d41569c-17fd-4d51-b7bb-abb9fbe16dc3
sessionItemOrder=10
title_searchable=Informácia o rámcovom pláne zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2015
uznesenie_number/year=84/2014
uznesenie_guid=ad5dbd79-20a6-4580-acf0-ddf74d09817a
uznesenie_name=Informácia o rámcovom pláne zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2015
uznesenie_type=Iná