Zverejňovač príspevkov

Späť

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec - máj 2019

eGovID=VUC_022
externalID=a7f5bbc7-8a6a-4a04-962c-ab3a87faafd1
sessionID=bd2e6146-6d5c-4233-aa23-f6edf8be22f7
sessionItemOrder=10
title_searchable=Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec - máj 2019
uznesenie_number/year=141/2019
uznesenie_guid=0bc67619-7c65-4334-9d1b-770f055f93fd
uznesenie_name=Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec - máj 2019
uznesenie_type=Plnenie uznesení