Zverejňovač príspevkov

Späť

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj – jún 2015

eGovID=VUC_022
externalID=ad5b5680-5bdb-47df-947c-1e7f9a095725
sessionID=dbf0e8a1-bdca-40a8-8740-a8c256efee25
sessionItemOrder=10
title_searchable=Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj – jún 2015
uznesenie_number/year=41/2015
uznesenie_guid=74b47234-1e08-4045-97a6-be2be9f21599
uznesenie_name=Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj – jún 2015
uznesenie_type=Plnenie uznesení