Zverejňovač príspevkov

Späť

Frešo: Župa robí všetko pre to, aby sa k chodcom a cyklistom na Starom moste pridali aj električky

19.05.2016

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo dnes spolu s primátorom Ivom Nesrovnalom a starostami mestských častí Staré mesto a Petržalka slávnostne otvorili pešiu lávku Starého mosta. Ten je tak už prístupný peším a cyklistom. O týždeň sa mostom prejdú aj odborníci, ktorí v prípade, že všetko bude v poriadku, dajú zelenú aj pre električky.
 
„Vyvinieme maximálne úsilie, aby električka čím skôr jazdila. Právny stav je taký, že beží lehota do miestneho zisťovania, ktoré bude 26. mája. Dovtedy musí mesto dodať všetky dokumenty. Pokiaľ  bude miestne zisťovanie úspešné, tak podľa možností na druhý deň už bude vydané samotné rozhodnutie, kde zasa zo zákona beží lehota dva krát 15 dní. Nič z tohto sa nedá zákonne obísť, zákonne urýchliť. V tejto chvíli sme už limitovaní, myslím nás, vás Bratislavčanov už len zákonom, ktorý ukladá, aby tieto lehoty správne prebehli. Teoreticky sa samozrejme môže niekto v týchto lehotách odvolať, ale zatiaľ nemáme o tom žiadny signál. Takže po miestnom zisťovaní očakávame úspešné rozhodnutie, ktoré pojednáva o tom, že na most môžu ísť električky,“ povedal Pavol Frešo, bratislavský župan.
Bratislavským Starým mostom sa dnes predpoludním, po takmer 900 dňoch, prešli chodci a cyklisti. Rušno však na Starom moste bude aj presne o týždeň, kedy sa na úseku Šafárikovo námestie – Bosáková uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zúčastnia sa ho nielen zástupcovia stavebníka, teda Hlavného mesta SR Bratislava zastúpeného Metro Bratislava a. s, ale aj zástupcovia okresných úradov, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Inšpektorátu práce a aj z Ministerstva životného prostredia, Dopravného úradu a Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy. Pozvaní sú, samozrejme, aj zástupcovia médií.
Počas miestneho zisťovania bude stavba prechádzať kontrolou. Zisťovať bude, či je zrealizovaná  v súlade s projektovou dokumentáciou, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, či boli v priebehu realizácie stavby zmeny a či stavba spĺňa zákonom stanovené technické parametre.
 
Pokiaľ nebudú na Starom moste a na trati v Petržalke zistené závažné skutočnosti, ktoré by mohli ohrozovať bezpečnosť cestujúcich a premávky, Bratislavský samosprávny kraj vydá kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku. K peším a cyklistom by sa tak na Starom moste mohli pridať električky začiatkom júla.