Zverejňovač príspevkov

Späť

Fond malých projektov pozná pilotné projekty. Zapojte sa aj vy!

05.06.2019

„Výzva je nástrojom pre obce, občianske združenia a iné organizácie z oprávneného územia na podporu cezhraničnej spolupráce na juhu Slovenska. Jej podmienkou je partnerstvo so žiadateľom z Maďarska. To znamená, že aktivity podporené z projektu musia byť zrealizované na oboch stranách hranice a musia prispievať k zvýšeniu návštevnosti cezhraničného regiónu alebo skvalitneniu cezhraničnej spolupráce,“ vysvetlil bratislavský župan Juraj Droba.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov SKHU/WETA/1901 vyhlásilo 1. apríla 2019 Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.  Bratislavský kraj je jedným z troch slovenských krajov, ktoré sa do tejto výzvy môžu zapojiť. Žiadatelia môžu predkladať projekty v dvoch prioritných osiach: Príroda a kultúra (978 153,54 eur) a Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti (3 696 740,47 eur). Povinné spolufinancovanie žiadateľov je 15%.

Viac informácií ohľadom programu, výzvy, ako aj osobnú konzultáciu k projektovému zámeru s Info bodom Bratislava vám poskytne Mgr. Veronika Gálová; veronika.galova@region-bsk.sk; +421 2 4826 4259