Zverejňovač príspevkov

Späť

Europrojekty, ktoré išli cez BSK, boli bezproblémové

20.07.2016

Zastavenie financovania projektov z eurofondov z Operačného programu Bratislavský kraj sa netýka ani jedného projektu, ktorý prechádzal kontrolou Bratislavského samosprávneho kraja. Všetci prijímatelia už majú zazmluvnené finančné prostriedky na svojich účtoch. Posledná platba bola zrealizovaná 15. apríla 2016.
 
„Situácia na Slovensku je vážna, lebo užv tejto chvíli prichádzame o peniaze nakoľko, to čo v uvodzovkách Brusel nepreplatí, to bude musieť doplatiť vláda. Samotný problém, o ktorom hovoríme ako o horúcej letnej novinke vznikol niekedy koncom minulého roka. V rámci toho, čo spravuje bratislavský kraj, sú korekcie menšie ako 1 percento,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Bratislavská župa implementovala projekty z Operačného programu Bratislavský kraj, ktoré sa týkali opatrení Regenerácia sídiel a Regionálna a mestská hromadná doprava.
 
„Bratislavský samosprávny kraj v programovom období 2007 – 2013 úspešne implementoval 116 projektov v celkovej hodnote viac ako 45 miliónov EUR. Všetky projekty boli úspešne, vecne ukončené a všetci prijímatelia dostali finančné prostriedky, ktoré do projektov vložili . Za Bratislavský samosprávny kraj môžeme povedať, že implementácia operačného program Bratislavský kraj úspešne skončila. Kontrola, ktorá momentálne prebieha a pozastavenie operačného programu je na úrovni vlády Slovenskej republiky a Európskej komisie. V žiadnom prípade neovplyvní Bratislavský samosprávny kraj alebo prijímateľov v rámci OPBK ,“ dodala Petra Masácová, riaditeľka odboru INTERACT, ktorý poskytuje svoje služby iným programom vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, taktiež pomáha propagovať výsledky územnej spolupráce a zavádzať inovatívne nástroje v oblasti riadenia programov.
 
“Veľmi nám škodí, keď sme v pozícii, že sú vo väčšom rozsahu pozastavené eurofondy. Na krajinu, ktorá má pozastavené eurofondy sa pozerá tak, že tam niečo nie je v poriadku. Preto si myslím, že by bolo férové a spravodlivé, keby aj ostatné či spostredkovateľské alebo riadiacie orgány, zobrali svoje portfólio a zverejnili vlastnú chybovosť,” uzavrel bratislavský župan Pavol Frešo.