Zverejňovač príspevkov

Späť

Električkám na Starom moste chýba už len jedno stanovisko

27.05.2016

Počas štvrtkového miestneho zisťovania na bratislavskom Starom moste si celú stavbu prešli odborníci, zástupcovia dotknutých orgánov.
 
 Inšpektorát práce Bratislava, Hasičský a záchranný útvar Hl.m. SR Bratislavy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva si vyžiadali maximálne 7 dní na doplnenie a dodanie svojho stanoviska. Inšpektorát práce aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva už svoje stanoviská dodali. Takisto už BSK obdržal aj chýbajúce doklady o úradných skúškach. Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy potrebuje už len vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru Hl. m. SR Bratislavy.
 
Pokiaľ HZZ vydá k stavbe kladné stanovisko, tak po jeho doručení bratislavská župa vydá do 24 hodín kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku. Od prvej prevádzky električky už bude cestujúcich deliť len zákonná lehota 2x 15 dní.