Zverejňovač príspevkov

Späť

Dotačná schéma pre turizmus je už spustená

09.11.2016

Bratislavský samosprávny kraj dnes zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017. O dotácie môžu žiadať žiadatelia v oblastiach pešej, cyklistickej, vodáckej turistiky, ekoturizmu, vidieckeho turizmu a agroturizmu a na rozvoj historického a kultúrneho dedičstva. Na podporu turizmu môže ísť takmer 250 000 eur.
 
„Bratislavská župa podporuje takzvané nové produkty cestového ruchu. To znamená, keď niekto chce svoju atrakciu nejakým spôsobom zveladiť alebo má nejaký nový moderný nápad, tak sme ochotný na to prispieť až do sumy 20 tisíc eur, to je naša hranica. Rozhoduje o tom odborná a nezávislá komisia, ktorá garantuje, že to bude nepolitické rozhodnutie, ktoré bude bez úradníkov, bez jednotlivých poslancov, poslankýň, bez politiky. Je to inšpirované Dolným Rakúskom. Dokonca v tej komisii sme minulý rok mali dvoch členov z Dolného Rakúska práve kvôli tomu, aby sme si esenciu turistickej veľmoci priniesli aj k nám, a aby sme rozhodovali objektívne, odborne  a nezávisle. Ide o projekty, ktoré umožnia stále dlhšie udržať turistov a návštevníkov Bratislavskej župy. Celková suma bola minulý rok 100 tisíc eur. Tento rok bude 250 tisíc eur a je pre nás veľmi dôležité, aby sa správa o tom, že ktokoľvek má v súkromnom sektore akýkoľvek nápad o cestovnom ruchu mohol u nás uchádzať a že rozhodujeme spravodlivo, totálne transparentne a zrozumiteľne,“ vyjadril sa na dnešnej tlačovej konferencii predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja  a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu  v Bratislavskom kraji do roku 2020 zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017. 
„V dotačnej schéme sú štyri oblasti podpory. Prvou je pešia a cyklistická turistika, kde môžu žiadatelia žiadať o prostriedky pre obnovu či vybudovanie oddychových miest, náučných chodníkov či značenie peších chodníkov. Druhou oblasťou je vodácka turistika a ekoturizmus, kde sa očakávajú žiadosti na vybudovanie doplnkovej vodáckej infraštruktúry alebo na značenie ekoturistickách trás pozdĺž Moravy, Dunaja a Malého Dunaja. Treťou je vidiecky turizmus a agroturizmus s dôrazom na rozvoj vínneho turizmu. Štvrtou oblasťou je podpora historického a kultúrneho dedičstva, kde môžu predkladatelia predkladať žiadosť na budovanie zážitkového turizmu a prezentáciu tradičných regionálnych produktov a remesiel či priamo sprístupnenie takýchto dielní,“ objasnila vedúca oddelenia cestovného ruchu Agáta Mikulová.
Zámerom dotačnej schémy a jej oblastí podpory je tvorba a rozvoj kľúčových produktov destinácie Bratislavský kraj. Schéma je nástrojom efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. Zároveň je však podporou pre realizáciu krátkodobých aj dlhodobých cieľov definovaných v schválenej Stratégii rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do roku 2020.
 „V dohľadnej dobe budú uvedené do prevádzky tri zásadné infraštrukturálne projekty, ktoré sa dejú v Malokarpatskom regióne. Je to taký dlhodobý plán vybodovania vinohradníckej cyklomagistrály na tomto území, ktorý sme začali budovať prostredníctvom unikátnych cykloodpočívadiel. Jedno bude vo Svätom Jure, ktoré realizuje Krajská organizácia cestovného ruchu  a jedno v Modre, to organizuje Úrad. Spolupracuje sa pri jeho vzniku s umelcami a myslíme si, že to bude veľmi silný atraktivizujúci moment práve pre budúcu cyklomagistrálu. A taktiež v blízkosti Zochovej chaty vznikla unikátna pumptracková dráha, ktorá je určená pre horskú cyklistiku. Toto sú najnovšie projekty Bratislavského kraja v oblasti budovania infraštruktúry. Kraj si uvedomuje, že stimulovať prostredie v ktorom má aktívne vznikať cestovný ruch musí aj prostredníctvom dotácií. Tento nástroj je mimoriadne účinný a je to najsilnejší nástroj kontaktu verejného sektora so súkromným v oblasti turizmu,“ povedala na tlačovej konferencii Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK.
Žiadateľmi môžu byť obce či združenia obcí, malí a strední podnikatelia v cestovnom ruchu, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb a neziskové organizácie. V rámci jednej výzvy môže podať jeden žiadateľ maximálne jednu žiadosť o dotáciu v maximálnej výške 20 000 eur. Minimálna výška požadovanej dotácie je 2 500 eur. Výška spolufinancovania žiadateľa je do výšky 20% požadovanej sumy. Záujemcovia o dotáciu sa môžu prísť informovať aj priamo na Úrad BSK na odbor kultúry a cestovného ruchu a kultúry každý pondelok a stredu od 9:00 do 12:00 počas konzultačných hodín. Pripravený je však aj informačný seminár, ktorý sa na pôde BSK uskutoční 21. novembra o 13:00.
 „Podpora cestového ruchu nie je len o tom, aby sme vytvorili priestor pre turistov, ktorí sem budú prichádzať. Cestovný ruch je hospodárska oblasť, ktorá vytvára pracovné miesta aj pre obyvateľov, čiže nie je dôležitá len z toho pohľadu, že sme ľudia prichádzajú, ale aj preto, že vytvára naozaj pracovné miesta a tým pádom zvyšuje životnú úroveň obyvateľov daného kraja,“ objasnil výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism Lukáš Dobrocký. Zároveň vyzdvihol, že podpora cestovného ruchu bude mať pozitívny dopad aj na zamestnanosť v tomto odbore.
Termín predkladania žiadostí je od dnes, teda 9. novembra, až do 22. decembra 2016 formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň v tlačenej podobe do podateľne BSK. Viac informácií nájdete na stránkach www.bratislavskykraj.sk a www.brds.sk. Na podporu turizmu vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2017 spolu 249 600 EUR.