Zverejňovač príspevkov

Späť

Ďalšie mestské cesty sa dočkajú rekonštrukcie

18.05.2016

Zámer realizácie združenej investície rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava bol témou dnešného pracovného stretnutia vedenia BSK so starostkami a starostami bratislavských mestských častí . Zámer schválili poslanci zastupiteľstva BSK a ambíciou projektu je oprava ciest a komunikácií v správe mestských častí.
 
„Zvolali sme si na pracovné rokovanie všetkých starostov mestských častí, plus zástupcov mesta. Bratislavská župa má dlhodobo v pláne každý rok prispieť najmenej miliónom eur na bratislavské komunikácie. Každý, kto v Bratislave žije, vie v akom katastrofálnom stave sú naše cesty a to je nie len vôľa nášho zastupiteľstva, samozrejme aj župy ako takej prispieť na mestské komunikácie. Nie je to právne jednoduchý problém, ale najdôležitejšie je, že sa snažíme nájsť spoločnú vôľu tak, aby boli spokojné aj mestské časti a aj mesto samotné. Chceme, aby sa tento problém uzavrel niekedy začiatkom júna,“ povedal po stretnutí Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom pracovnom zasadnutí 19. februára schválili Zámer realizácie združenej investície rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Cieľom tejto iniciatívy je adresná pomoc mestským častiam s opravou komunikácií.
 
Na dnešnom pracovnom stretnutí si zúčastnené strany prerokovali možnosti postupu združenej investície. Ďalším bodom bolo predstavenie komunikácií, ktoré chcú mestské časti rekonštruovať a v akom rozsahu. Cieľom rokovaní je nájsť vhodný právny mechanizmus, ktorý umožní financovanie týchto rekonštrukcií. Plánované práce by sa mali dať rozložiť do trojročného obdobia v spolupráci s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislavou.
Bratislavský samosprávny kraj touto iniciatívou nadviazal na minuloročný dotačný systém, vďaka ktorému v roku 2015 pomohol mestským častiam Bratislavy, mestu Malacky aj mestu Senec, s opravou ciest v celkovej výške 469 020,15 eur.